Navigation

Inhaltsbereich

Danışma merkezi, Graubünden kantonunda yaşayan ve doğrudan ya da dolaylı olarak ırkçı ayrımcılıktan etkilenen tüm özel kişilere yetkin danışmanlık ve destek sağlayarak hizmet vermektedir. Mağdur olanlar olduğu gibi, onların yakınları, görgü tanıkları veya diğer üçüncü kişiler de danışma merkezi ile iletişime geçebilir. Bildirimlerin isim vermeden olarak yapılması da mümkündür.

Danışmanlarımız aşağıdaki temel tutuma dayanarak hizmet vermektedir:

  • Saygılılık esası: Danışmanlık hizmeti arayan herkese açık, olduğu gibi kabul edilerek ve saygı çerçevesinde yaklaşılır.
  • Taraflılık esası: Danışmanlık merkezinin çalışanları hizmet ettikleri kişiler için taraflı olarak hareket ederek sadece başvuranların menfaatleri doğrultusunda hareket ederler. Amaç, ayrımcılıktan etkilenen insanları güçlendirmek ve desteklemek ve aynı zamanda onların yaşam koşullarını iyileştirmektir.
  • Onam esası: Tüm faaliyetler sadece yardım arayan kişinin açık rızası ile başlatılır.
  • Proje ortakları: Karmaşık konular veya ırkçı ayrımcılığın resmi makamlarca gerçekleştiği olaylar için, her kişiye ve her duruma uygun danışmanlık ve destek sunabilmek için diğer uzmanlaşmış hizmet sağlayıcılarının hizmetlerinden yararlanılabilir.
  • Ücretsizlik: Yardım arayanlar için danışmanlık hizmeti daima ücretsiz olarak verilmektedir. Gerekirse, görüşmelere kültürlerarası yetkinliğe sahip tercümanlar çağrılabilir. Tercümanlık hizmetinin masrafları da danışma merkezi tarafından karşılanır.

Irk ayrımcılığın tanımı

Irkçı ayrımcılık, insanları fizyognomik özellikler, etnik köken, kültürel özellikler (dil, isim) veya dini inanç temelinde haklarından yoksun bırakan, onlara haksız veya hoşgörüsüz davranan, aşağılayan, tahkir eden, tehdit eden veya hayatlarını ve sağlıklarını riske atan her türlü harekettir. Günlük hayatta, işte, evinizde, okulda, spor yaparken, özel hayatta, kamu kurumlarında veya sokakta meydana gelebilir.

Irkçı ayrımcılık, yapılan hareketin ne niyetle yapıldığı ile değil ayrımcı hareketin sonuçları ile ilgilidir.

Irkçı ayrımcılığının biçimleri

Doğrudan ayrımcılık, doğrudan gerçek veya varsayılan bir kişisel özelliğe dayanarak ilgili kişiyi kabul edilemez bir dezavantaja maruz bırakma eylemidir.

Dolaylı ayrımcılık ise, aslında meşru veya nötr sayılabilecek şartların belirli gruplar üzerinde dezavantajlı bir etkisi olduğunda söz konusudur.

Çoklu ayrımcılık terimi ise, bir kişinin çeşitli ayrımcılık kriterleri (örneğin köken ve engellilik / cinsiyet / cinsel yönelim / yaş) nedeniyle aynı anda dezavantajlara maruz bırakıldığında kullanılır.

İlgili bağlantılar

Aşağıdaki bağlantılar, ırkçılık hakkında daha fazla bilgi ve günlük yaşamda ırkçılıkla başa çıkmak için faydalı tavsiyeleri ve bu konuda neler yapabileceğiniz hakkında bilgi sağlar:

Bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz?

  • Irkçılığa karşı danışma merkezi

    Grabenstrasse 17001 ChurTel. 081 257 63 44 (mesai saatleri içinde ulaşılabilir)

Telerik RadEditor for SharePoint

Danışma merkezinden bir uzman, ilk görüşmeyi ayarlamak için mesajınızı aldıktan sonra en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.