Navigation

Inhaltsbereich

תחנת הייעוץ מציעה לכל תושבי הקנטון Graubünden שנפגעו ישירות או באופן בלתי-ישיר מאפליה גזענית יעוץ ותמיכה מקצועיים. נפגעים ישירים, אך גם קרובי משפחה, עדים או כל אדם שלישי יכולים לפנות לתחנת הייעוץ. התחנה מקבלת גם תלונות ובקשות באופן אנונימי.

היועצים העובדים בתחנת הייעוץ פועלים מתוך העקרונות הבסיסיים הבאים:

  • יחס מכבד: פתיחות, קבלה וכבוד כלפי כל המבקשים תמיכה
  • משוא פנים: היועצים העובדים בתחנת הייעוץ מייצגים את צד הנפגעים ודואגים אך ורק לטובת הנפגעים. מטרת העבודה היא לחזק ולתמוך בנפגעי אפליה גזענית ולשפר את מצב חייהם
  • שמירה על אוטונומיה: פעולות וצעדים ננקטים אך ורק לאחר הסכמה מפורשת של מבקשי הייעוץ
  • שיתוף פעולה: במקרים מורכבים או במקרה של אפליה מערכתית או מצד רשויות קיימת אפשרות לשיתוף פעולה עם מציעי שירותים דומים נוספים, כדי להבטיח ולהציע ייעוץ ותמיכה מתאימים לכל אדם בכל מצב.
  • פטור מתשלום: הייעוץ פטור מתשלום בכל מקרה של בקשה. לעת הצורך ידרשו שירותיהם של מתורגמנים בין-תרבותיים לתמיכה בשיחות. גם במקרים אלה, תשלם התחנה על שירותי התרגום.

הגדרת המושג "אפליה גזענית"

אפליה גזענית היא כל פעולה המגבילה זכויותיהם של אנשים בשל תכונה פיזיוגונומית, מוצא אתני, תכונות תרבותיות (שפה, שם) או שייכות לדת, המתייחסת באופן בלתי-הוגן או בלתי סובלני, משפילה, פוגעת, מאיימת או מסכנת גוף וחיים. אפליה גזענית יכולה להתקיים בחיי היומיום, במקום העבודה, באזור המגורים, בבית הספר, בשעות הפנאי בפעילות ספורטיבית, בחיים הפרטיים, בפני רשויות ציבוריות או גם ברחוב.

באפליה גזענית מדובר בראש ובראשונה בתוצאותיה ולא במניעיה.

אפליה גזענית ואופניה

אפליה ישירה היא קיפוח בלתי-קביל כלפי אדם המתייחסת ישירות לתכונה אישית קיימת או משוערת.

אפליה עוקפת מתקיימת, במקרה והוראות שבעקרונן קבילות או נייטרליות פועלות באופן מקפח על קבוצה מסויימת.

כאשר מדובר באפליה כוללנית הכוונה לקיפוח אדם בשל מספר תכונות הגורמות לאפליה בו בזמן (לדוגמה מוצא ונכות/ מין/ זיקה מינית/ גיל).

קישורים נוספים

תחת הקישורים הבאים תמצאו מידע נוסף בנושא גזענות ועצות פרקטיות לאופן ההתמודדות עם גזענות ביומיום וכיצד ניתן לפעול נגדה:

ליצירת קשר

  • תחנת הייעוץ נגד גזענות

    Grabenstrasse 17001 ChurTel. 081 257 63 44 (נגישות בזמני העבודה של התחנה)

Telerik RadEditor for SharePoint

יועץ מקצועי מתחנת הייעוץ יצור עימך קשר במהירות האפשרית לאחר כניסת הודעתך ויקבע איתך פגישה לשיחת יעוץ ראשונה.