Navigation

Inhaltsbereich

Savjetovalište nudi svim privatnim licima iz kantona Graubünden, koja su direktne ili indirektne žrtve rasističke diskriminacije, kompetentno savjetovanje i podršku. Obratiti savjetovalištu mogu se sama lica i/ili članovi njihovih porodica. Te osobe mogu da budu direktno pogodjene ili da budu svjedoci kritičnih situacija. Moguce su i prijave anonimne prirode.

Naši savjetnici se drže sljedećih načela:

  • Ophođenje s poštovanjem: Otvorenost, prihvatanje i poštovanje svih lica kojima je potreban savjet.
  • Pristranost: Zaposleni u savjetovalištu zastupaju isključivo interese svojih klijenata. Cilj je da se ljudima pogođenim rasizmom vrati samopouzdanje i da im se pruži potrebna podrška, te da se na taj način poboljša njihova životna situacija.
  • Čuvanje autonomije: Aktivnosti koje bi prema mišljenju stručnih lica mogle biti poduzete, orjentišu se isključivo prema potrebama lica koja traže savjet.
  • Povezivanje: U kompleksnim slučajevima ili/i u slučajevima internog upravnog t.j. profesionalnog konteksta, mogu se dodatno angažovati specijalizovani uslužni djelatnici, da bi se na taj način svakoj osobi u svakoj situaciji mogla pružiti adekvatna podrška.
  • Besplatno: Savjetovanje je besplatno. Troškove preuzima savjetovalište i u slučaju da je potrebno angažovati interkulturološki prevod savjetnog razgovora.

Definicija pojma rasističke diskriminacije

Rasistička diskriminacija je svaka praksa, kod koje se odredjenoj osobi uskraćuju prava, koja je nepravedno ili netolerantno tretirana, ponižavana, vrijeđana, čije je zdravstveno ili životno stanje ugrožavano na osnovu njenje fizionomije, etničkog porijekla, kulturnih karakteristika (jezik, ime) ili religiozne pripadnosti. Do toga može doći u svakodnevici, na poslu, u mjestu stanovanja, u školi, na sportu, u privatnom životu, u javnoj upravi ili na ulici.

U slučaju rasističke diskriminacije se u prvom redu radi o posljedicama, a ne o motivima.

Oblici rasističke diskriminacije

Direktna diskriminacija je nedozvoljeno nanošenje štete nekom licu uz direktno pozivanje sa stvarnom ili zamišljenom odlikom tog lica.

O indirektnoj diskriminaciji se radi u slučaju da neki zahtjevi, koji bi sami po sebi bili dozvoljeni ili neutralni, na pojedine grupe imaju štetne posljedice.

O višestrukoj diskriminaciji se govori, ako je neko lice pogođeno zbog više diskriminirajućih karakteristika istovremeno (npr. porijeklo i invalidnost / pol / seksualna orijentacija / uzrast).

Linkovi prema ostalim temama

Pod sljedećim linkovima možete pronaći informacije o rasizmu, kao i praktična uputstva u vezi ophođenja s rasizmom u svakodnevici, kao i šta protiv toga možete da uradite:

Na ovaj način nas možete kontaktirati

  • Savjetovalište protiv rasizma

    Grabenstrasse 17001 ChurTel. 081 257 63 44 (dostupno u radnom vremenu kancelarije)

Nakon što ste se obratili stručnom licu, ono će vas što je prije moguće kontaktirati da sa vama odredi termin prvog razgovora.